جمعه, 15 اسفند 99

ساب نواری موزاییک

کاربرد جهت مسطح و صیقلی کردن موزاییک و سنگ
ظرفیت تولید نامعین

توضیحات