یکشنبه, 02 آبان 0

ساب نواری موزاییک

کاربرد جهت مسطح و صیقلی کردن موزاییک و سنگ
ظرفیت تولید نامعین

توضیحات