دوشنبه, 08 آذر 0

جدول زن اتوماتیک سیلودار

کاربرد جهت تولید انواع جدول خیابانی کانیو ، رفوژ و معمولی
ابعاد 2 * 2 * 2.2 متر
وزن 3100 کیلوگرم
ظرفیت تولید در یک شیفت کاری بین 4000 الی 5500

توضیحات